(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Amantesamentes7: Στη ζωή αξία έχει το περιεχόμενο και όχι το δοχείο... https://t.co/AYKmIbGpKv