(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @HelenPapamakar1: ?Εύχομαι όπου κι αν είμαστε όπως κι αν είμαστε ...να περνάμε ττην κάθε μέρα ..Την κάθε νύχτα ..Παρέα ?Όμορφο βραδυ…