(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @pranga3: Αυτό το μήνυμα είναι για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε προγραμματίσει για μια καταπληκτική κοντά στην ημέρα .... Καλησ…