(Εδώ εμφανίζονται μόνο τα tweets των τελευταίων 7 ημερών)

RT @Vassoue1: Ωραίος ο γραπτός λόγος ... αλλά μπορείς να πεις τα ίδια κοιτάζοντας τον άλλον στα μάτια?